SPECIFIKACE EMISNÍ NORMY EURO 5

  • EURO je závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfokových exhalací.
Norma EURO omezuje množství: - oxidu uhelnatého (CO)

                                                      - uhlovodíku (HC) 

                                                     - oxidu dusíku (NOx) 

                                                    - pevné částice (PM)

  • Nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami
  • Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích.
  • Normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi.
  • Normy pro těžké nákladní automobily a autobusy - římskými číslicemi. 
  • Limity se taktéž vztahují na vozidla nově uváděná na trh.
Přehled limitů emisní normy EURO 5 :

Kontakt

Petr Duda Petr Duda
619 00 Brno-střed


Tel: +420 773 597 097 DupeTransport@seznam.cz