Specifikace emisní normy EURO 6

  • Stanovuje limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzínových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. 

Normy stanoví limity:   - oxidu uhelnatého (CO)

                                     - uhlovodíku (HC) 

                                     - oxidu dusíku (NOx) 

                                     - pevné částice (PM)

  • Nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami
  • Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích.
  • Normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi.
  • Normy pro těžké nákladní automobily a autobusy - římskými číslicemi. 
  • Limity se taktéž vztahují na vozidla nově uváděná na trh.
První emisní norma začala platit v Kalifornii, roku 1968
První evropskou normou, byla norma EHK 15 z roku 1971.
 
Přehled limitů emisní normy EURO 6 :

Kontakt

Petr Duda Petr Duda
619 00 Brno-střed


Tel: +420 773 597 097 DupeTransport@seznam.cz