Pravidla TeamSpeak

 • Vstupní kanál "Vstupní brána" neslouží ke komunikaci uživatelů, uživatel se na vstupním "Vstupní bráně"  kanálu zdržuje pouze po dobu než si vybere kanál.
 • K serveru se každý přihlašuje pokud možno s již nastaveným TS klientem, tak aby se ostatním nepřenášel zbytečný rámus a hluk snímaný jeho nenastaveným mikrofonem.
 • K ostatním uživatelům se bude každý chovat slušně a NEBUDE POUŽÍVAT vulgárních výrazů či nadávek. Za toto lze získat kick/ban IP.
 • Vážným prohřeškem je též přenášení hudby a zvuků z domácích reprosoustav a televize do vstupního kanálu. (3x kick pak ban na 15min)
 • Jsou zakázané nevhodné pornografické, rasistické, či jinak urážlivé avatary v profilu TS.
 • Je zakázáno umísťování jakékoliv reklamy ve formě odkazů. (Jediné povolené odkazy mohou vést na stránky  DupeTransportu)
 • Je zakázáno používat podobný nebo stejný nick, jako používá kterýkoliv admin.
 • Každý uživatel se zavazuje, že bude dodržovat platnou právní legislativu ČR bude jednat tak, aby na TS neporušoval zákony (například rasová nebo náboženská diskriminace apod.). Takové chování jiných uživatelů je povinen nahlásit hlavnímu Adminovi. Pokud bude zjištěno porušení tohoto pravidla, uživatel bude bez upozornění zabannován jeho účet odstraněn, IP zablokována a případně budou podniknuty další nezbytné právní kroky.
 • Šíření cheatů či jiné podpůrné programy, které zvýhodní hráče proti ostatním.
 
 •  Je zakázano použivat aplikaci ClownFish! (Ban na 5 dnů)
 
 •  Poviností uživatele je mít mikrofon!! 
 
© 2015 Všechna práva vyhrazena. DupeTransport 
 
 

Kontakt

Petr Duda Petr Duda
619 00 Brno-střed


Tel: +420 773 597 097 DupeTransport@seznam.cz