Pravidla užití webu

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů Zaškrtnutím příslušného políčka (Odeslat) a následným odesláním souvisejícího formuláře uživatel uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho e-mailové adresy, jména, příjmení. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese jakéhokoliv správce (s účinku vůči tomuto správci) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Autorská práva

V souladu se zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.dupetransport.cz. Bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem, a také není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele.

Pravila užití stránek

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.dupetransport.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.dupetransport.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost těchto informací. Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.dupetransport.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 12. října 2016.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky DupeTransport obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá DupeTransport kontrolu. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, seznamte se s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. DupeTransport nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

 

 

 

 

 

Kontakt

Petr Duda Petr Duda
619 00 Brno-střed


Tel: +420 773 597 097 DupeTransport@seznam.cz